Miserlou - Î̢̢ ̢̢̢̢̢̛ͪ̄̂å̢̢̢̢̢̢̜͐͢͝m̢̢ͦ ̢̢ͭa̢̢̝ ̢̢̢̢̢̢̗̱̩̆̅h̢̢̢ͩͭṵ̢̢̢͒ṃ̵̢̢̢̢̢̢ͮ͌̇a̢̢̢̢̢̟͂̌͠n̢̢̢̘ͨ ̵̢̢͉b̢̢̢̢̞͡ͅu̢̢̢̢̢̢͒͌͌́̕g̢͏̢ ̴̢̢̢̢ͤ͢r̢̢̄҉̢̢̱e̢̢͑p̢̢̒o̢̢̢̢̹r̷̢̢̢͊t̢̢͑.

NoDB是基于Amazon的S3静态文件存储的一个非常简单的Pythonic对象存储

NoDB是基于Amazon的S3静态文件存储的一个非常简单的Pythonic对象存储

相关的项目 - 更多比较

Popular
178 7.4k 270

M Magic Wormhole 可以在电脑之间传文件的命令行工具,支持主流操作系统
 
10.0 7.800000000000001
  前天
Popular
420 11.1k 1.3k

Pandoc:一个通用文档转换器
 
9.0 10.0
  5天前